Wzrost emisji z przemysłu węglowego

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z węgla na całym świecie wzrosła do nowego rekordowego poziomu o około 9 procent, utrudniając wysiłki na rzecz ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według rocznego raportu rynku paliw, jest to silny wzrost, który może potencjalnie doprowadzić do ogromnego globalnego zużycia węgla w tym roku.

Zużycie węgla spadnie w 2019 i 2020 r., choć mniej niż początkowo przewidywano, podczas gdy szybkie ożywienie gospodarcze w ubiegłym roku doprowadziło do znacznie szybszego wzrostu zużycia energii elektrycznej.

Gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego również zmniejszył zużycie energii elektrycznej wytwarzanej z węgla, czyniąc ją bardziej konkurencyjną.

W zależności od warunków pogodowych i wzrostu gospodarczego, światowe zużycie węgla może osiągnąć nowe historyczne maksimum już w tym roku i pozostać na tym poziomie przez kolejne dwa lata.

Raport uzupełniający podkreśla potrzebę szybkich i zdecydowanych działań politycznych.

Wykres przedstawia globalną sprzedaż nowych samochodów, które jeszcze 10 lat temu były nową niszą na rynku motoryzacyjnym, a dziś stanowią prawie połowę całej sprzedaży nowych samochodów, co ma poważne konsekwencje dla globalnego vikidiv.

Wzrost ten można odwrócić za pomocą polityki rządu mającej na celu ograniczenie zakupu dużych pojazdów, które stanowią poważne obciążenie dla konsumentów.

Projektant instalacji wentylacji i klimatyzacji, koordynator projektów branżowych