Budowa domu a rekuperator

W sytuacji, gdy chcemy przygotować system wentylacji z odzyskiem w swoim domu warto przygotować ten projekt już przy budowie ścian i wylewaniu fundamentów.

budowa domu a rekuperatorSystem będzie się składał ze specjalnej centrali wentylacyjnej, która nazywana jest rekuperatorem oraz z sieci przewodów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza. Montaż takiego systemu pozwala na rezygnację z systemu wentylacji grawitacyjnej, dlatego nie trzeba budować w domu kominów. Jeśli zastosowana jest właśnie wentylacja mechaniczna rozporządzenie mówi o tym, by nie stosować już wentylacji grawitacyjnej. Kominy grawitacyjnej wentylacji powinny pozostać dla kotłowni oraz dla garażu. Przewody związane z wentylacją będą między innymi przechodzić przez strop, dlatego już na etapie przygotowania projektu warto się zastanowić jak to wszystko ma być rozłożone, tak by przygotować miejsce. Dzięki temu ekipa, która będzie miała montować takie rozwiązania będzie miała mniej pracy i tym samym zmniejszą się również koszty.

Rekuperator a hydraulika

W wymienniki ciepła powietrze, które jest pobierane zimą będzie miało dużą wilgotność i jest ochładzane kosztem podgrzewania powietrza z zewnątrz. Ten proces będzie wytwarzał wilgoć, która występuje w formie skroplin i będzie odprowadzona do kanalizacji. Dlatego warto wiedzieć, gdzie będzie rekuperator i poprowadzić tam odpowiednią rurkę kanalizacyjną, która będzie miała spadek do pobliskiego pionu kanalizacyjnego.

Rekuperator a elektryczność

Rekuperator składa się z dwóch wentylatorów oraz grzałek. Urządzenia te czerpać będą prąd elektryczny, dlatego trzeba doprowadzić do nich zasilanie.

Rekuperator a zabudowa

Centrala urządzenia będzie montowana na etapie finalizowania budowy, gdy będzie wykończona większość rzeczy. Trzeba zwracać uwagę, by drzwi wejściowe do pomieszczenia pozwoliły na wniesienie rekuperatora na jego miejsce, tak by możliwy stał się jego montaż w wybranym pomieszczeniu.

Projektant instalacji wentylacji i klimatyzacji, koordynator projektów branżowych