Wentylacja mechaniczna

wentylacja mechanicznaJeśli uda się wymusić wymianę powietrza przy użyciu wentylatorów będzie można bardzo szybko pozbyć się największych wad wentylacji grawitacyjnej, czyli:

- niska skuteczność, gdy będą wysokie temperatury zewnętrzne i przez to komfort mieszkańców będzie mniejszy

- przepływ powietrza w warunkach zimowych będzie niekontrolowany i dlatego będzie powodował, że dom będzie nadmiernie wychłodzony.

Zalety wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna i jej działanie nie będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i samodzielnie możemy ją bardzo dokładnie kontrolować biorąc pod uwagę te elementy i sytuacje, w których dla nas najważniejsze będzie wyciągnięcie świeżego powietrza. Inaczej będzie, gdy w domu będzie dużo osób z okazji jakiegoś przyjęcia, a inaczej, gdy będzie tylko kilku stałych mieszkańców. Jeśli dobrze będzie się kontrolować wentylację można osiągnąć odpowiednie oszczędności. Zaletą będzie również to, że przy takiej wentylacji w nowych domach nie trzeba przygotowywać już kominów wentylacyjnych.

Rodzaje wentylacji mechanicznej

Jeśli chcemy zastosować wentylację mechaniczną możemy się zdecydować na trzy podstawowe rodzaje:

  • nawiewna

- tutaj świeże powietrze będzie tłoczone do wnętrza budynku a zużyte będzie wyrzucane w sposób naturalny ponieważ będzie pojawiało się nadciśnienie

  • wywiewna

- wentylator służy tutaj do usuwania zużytego powietrza na zewnątrz, a podciśnienie będzie gwarantować zasysanie powietrza z zewnątrz budynków

  • nawiewno - wywiewna

- tutaj łączy się oba wyżej przedstawione systemy, które pozwalają zarówno na czerpanie jak i wyrzucanie powietrze przez wentylatory. Obecnie właśnie to połączenie dwóch rodzajów cieszy się największym zainteresowaniem ponieważ działać może ona w sposób zróżnicowany. Jednocześnie także dla wielu osób będzie to bazą do tworzenia systemu, który będzie gwarantował większe oszczędności niż te, które będą jedynie kontrolować i ograniczać ilość przepływanego powietrza.

Jeśli chcemy zmniejszyć radykalnie energochłonność instalacji powinniśmy zgrupować poszczególne urządzenia w jednej centrali wentylacyjnej i zamontować również w tym miejscu odpowiednie wymienniki ciepła, które pozwolą w pewnych sytuacjach również ogrzewać zasysane powietrze.

Projektant instalacji wentylacji i klimatyzacji, koordynator projektów branżowych